-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7472)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1552)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1468)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1434)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1119)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(1057)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(895)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(860)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(856)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(747)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41634 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

خـداوند در آيه 86 سوره كهف , ضمن داستان ذوالقرنين مي فرمايد : حتي اذا بلغ مغرب الشمس وجـدها تغرب في عين حمئه ; تا به غروبگاه آفتاب رسيد ; ( در آن جا )احساس كرد ( و در نظرش مجسم شد ) كه خورشيد در چشمه تيره و گل آلودي فرومي رود . منظور از اين آب تيره چيست و چگونه خورشيد با آن عظمت , ممكن است در آب تيره اي فرو رود ؟ و آيـا ايـن مـعني با كرويت زمين و گردش آن به دور خورشيدو محتويات هيئت جديد مخالف نيست ؟
طـبق آخرين تحقيقاتي كه دانشمندان اسلامي و مفسران عاليقدر قرآن درباره داستان ذوالقرنين كـرده انـد , معني آيه فوق چنين است :ذوالقرنين , از طرف مغرب همچنان به پيشروي خود ادامه مـي داد تـا بـه كـرانـه دريـارسـيد ( آيا منظور اقيانوس اطلس است يا درياي مديترانه و آيا انتهاي پيشروي ذوالقرنين در ناحيه مغرب مراكش بوده يا ازمير تركيه ؟ ميان مفسران , گفتگواست ) . بـه هـر حال , هنگام غروب آفتاب بود كه ذوالقرنين در كنار ساحل ايستاده و به آن منظره شگفت انگيز نگاه مي كرد , از آنجا كه هرگاه شخصي در ساحل دريابايستد , به واسطه كروي بودن زمين , هنگام غروب آفتاب , چنين به نظرش مي رسد كه خورشيد آهسته آهسته در انتهاي افق به دريا فرو مـي رود , از ايـن جـهت قرآن مجيدنيز آن حالت و احساس ذوالقرنين را اين طور بيان مي كند : چنين احساس كرد كه خورشيد در آب تيره اي فرو مي رود . روي ايـن حـسـاب , آيه فوق با كرويت زمين كاملا سازگار است و منظور از ( عين حمئه )همان دريا خواهد بود كه خورشيد در انتهاي افق آن , غروب مي كند . ولـي چـرا قرآن از آب دريا به عين تعبير كرده , سوال ديگري است كه مفسران اين طور توضيح داده اند : يكي از معاني هفتگانه عين آب كثير و محل ريزش آب است . از آنـجـا كه آب درياها و اقيانوسها زياد است و آب جويها و نهرها و رودها و شطهامعمولا به درياها مـي ريزد و آب درياها نيز به اقيانوسها اتصال پيدا مي كند , ازاين جهت قرآن از آن به عين كه به معني آب زياد و مصب آبهاست , تعبير نموده است . امـا ايـن كـه چرا قرآن از آب درياها تعبير به آب تيره كرده , چند علت براي آن مي توان گفت :1 - آبـهاي ساحل دريا در اثر ريزش آبهاي گل آلوده رودها و در اثر گل و لاي ساحلي , تيره و صورتي شبيه به گل آلود , به خود مي گيرد . 2 - وقتي كه خورشيد به هنگام غروب به آب دريا مي تابد , آب دريا رنگ تيره اي به خود مي گيرد . از اين جهت قرآن آن را تشبيه به آب گل آلود كرده است . 3 - هر قدر آب زيادتر و عميق تر باشد , در اثر شدت كبودي سياه به نظر مي رسد وچون آب دريايي كه ذوالقرنين مي ديده زياد بوده , از جهت اين كه صورتي شبيه سياهي به خود گرفته بوده , قرآن از آن تعبير به آب مخلوط با گل سياه كرده است . (1)

پاسخ به پرسشهاي مذهبي
مكارم شيرازي - ناصر و جعفر سبحاني 1 - تفسير مراغي , جلد 16 , صفحه 17 ; تفسير مجمع البيان , جلد 7 , صفحه 490 ;طنطاوي , جلد 9 , صـفـحـه 200 ; الـمـنـجـد , ذيل كلمه حمئه و عين ; مفردات راغب ,قصص قرآن , ذيل كلمه ذوالقرنين .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.